Categorieën
De Stentor Journalistiek

Rumoerige informatieavond ’t Oostrik

Deventer – Twee stedenbouwkundigen en een criminoloog deden in opdracht van de gemeente onderzoek in ’t Oostrik naar de ruimtelijke structuur en sociale veiligheid in de wijk: wat zijn de belangrijkste kenmerken en ingrediënten van de wijk? De wijk is sinds de carpoolbranden van 2008 en 2009 al op zoek naar verbeteringen. De resultaten van het onderzoek werden gisteren gepresenteerd tijdens een informatieavond in wijkcentrum De Polakkers.

Projectleider Dirk Verhagen van het Rotterdamse bureau Urban Synergy vertelt waar de sterke en zwakke punten van de wijk zitten. ‘Het is een wijk met een doolhofstructuur waar ze vergeten zijn straten te maken. Daarnaast kun je het groen typeren als ruig en wild wat het geheel bijzonder onoverzichtelijk maakt. ‘ Ook het tekort aan parkeerplaatsen, zwerfvuil, hangjongeren, hondenpoep en fietsendieven bij het station komen uit het onderzoek als negatief naar voren. De bewoners zijn wel gek op het park en op hun eigen woonomgeving.

Veel van de vijfentwintig bezoekers tonen zich teleurgesteld. Ze hadden verwacht dat de gemeente vanavond eindelijk met concrete toezeggingen over geld zou komen, niet met weer een onderzoek. Uit de zaal: ‘we voelen ons niet serieus genomen. Er zijn al zoveel rondgangen, evaluaties en vragenlijsten geweest. De plannen zijn allang gemaakt en ingebracht. Het wordt nu tijd om spijkers met koppen te slaan.’

De bom barst als Verhagen de mensen oproept om plannen in te dienen voor een prijsvraag. Bezoekers verlaten de zaal en wethouder Margriet de Jager probeert de gemoederen tot bedaren te brengen: ‘nu ga ik echt even ingrijpen.’ Deelnemers van de taakgroep middengebied praten bij de deur, jas en tas in de hand, met de wethouder en ambtenaren Vos en Brouwer. Voorzitter Anja Wormeester dirigeert de achtergebleven bewoners en onderzoekers alsnog in de voorgestelde werkgroepjes.
Bewoner: ‘het is hier in de wijk toch om te huilen?’ Ambtenaar: ‘het wordt toch ook erkend dat ’t om te huilen is, daarom is er nu een overkoepelend plan. ‘ Ambtenaar: ‘wat kunnen we doen om het vertrouwen te herstellen?’ Bewoner: zichtbare resultaten van onze plannen in de hele wijk.’

De Jager erkent dat de gemeente het onderzoek van Urban Synergy en de wijkaanpak langs elkaar heen heeft laten lopen. ‘Het was vanavond even door de zure appel heen bijten maar we hebben nu wel een overkoepelende aanpak voor de hele wijk waar ook de plannen van de bewoners in passen. Met de deelnemers van de taakgroepen hebben we vanavond concrete afspraken gemaakt en daar gaat het om. Binnen drie maanden gaan er echt dingen in de wijk gebeuren.’