Categorieën
De Stentor Journalistiek Reportages

Spijbelaars centraal op dag van de leerplicht

Deventer –  Als het moet is hij een politieagent, maar veel liever gaat leerplichtambtenaar Klaas Hofman in gesprek met jongeren die spijbelen. Zoals gisteren op de Keurkamp, een vmbo-locatie waar 450 leerlingen een basisberoepsgerichte leerweg (BBL) volgen. Hofman was aanwezig om met leerlingen in discussie te gaan over leerplicht.

 Op deze negende landelijke Dag van de Leerplicht werden op vier locaties van het Etty Hillesum Lyceum videoclips getoond over schoolverzuim en de gevolgen daarvan. Het thema dit jaar was: School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook? Om half elf is het pauze en druppelen jongeren de kantine van De Keurkamp binnen. Op een groot scherm wordt het leerplichtfilmpje getoond, Klaas Hofman en zorgcoördinator Leyla Demir zijn erbij. Leerlingen zitten rond tafels en eten een boterhammetje. Veel aandacht voor de film is er niet.  Demir: ‘kinderen weten wel wat leerplicht is maar veel aandacht voor deze dag hebben ze niet.’

Nicole van vijftien en Demi van veertien zitten in het tweede jaar. Ze vinden het leuk en gezellig op school maar toch spijbelen ze wel eens. Demi: ‘toen ik ruzie had met een leraar, wilde ik echt even niet meer naar school en heb ik gespijbeld. Ik moest toen direct op gesprek komen en de uren inhalen.’ Hofman noemt dat een BAS-gesprek. ‘BAS staat voor Bewust Aanwezig op School, dat is de preventieve aanpak die we bij verzuim toepassen. Als een leerling voor het eerst afwezig is, gaan we direct in gesprek; wat is er aan de hand, waarom ben je niet op school? De meeste kinderen zie ik na dat gesprek niet meer terug.’   

Nicole is vaker bij Hofman op gesprek geweest. ‘Door mijn grote mond kreeg ik problemen in de klas en had ik geen zin meer om naar school te gaan. Ik moest op gesprekken komen en kreeg een strenger rooster. De laatste tijd gaat het weer beter.’ Hofman komt iedere week langs op de Keurkamp. Als een leerling na het BAS-gesprek opnieuw spijbelt, volgt een officiële melding en mogelijk een proces verbaal. In dat geval komt de jongere bij de kantonrechter uit.  Het afgelopen schooljaar was dat bij 39 leerlingen in Deventer het geval.

Demir en Hofman zijn tevreden over de gezamenlijk aanpak. Hofman: ‘spijbelen is vaak een signaal van huiselijke of psychische problemen. Problemen in de schooltijd kunnen maatgevend zijn voor de loopbaan. Als je die zo vroeg mogelijk aanpakt, kan het veel schade beperken.’ Van Nicole en Demi mag de leerplicht wel wat minder streng. ‘We vinden een diploma  belangrijk maar willen ook wel eens een keertje van school weg kunnen blijven.’

——————————————————-

* De leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot hun achttiende, of tot het behalen van een startkwalificatie, volledig leerplichtig zijn. Een startkwalificatie is een Havo-, Vwo- of MBO2 diploma.
* Op de basisschool spijbelt bijna niemand. De grootste problemen komen voor in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In het schooljaar 2010 – 2011 werden in Deventer:

• 385 leerlingen gemeld voor spijbelen. Dit is een toename van 64 leerlingen ten opzichte van een schooljaar eerder. Scholen zijn verplicht dit signaalverzuim na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen te melden bij de gemeente.
• 19 leerlingen gemeld voor van luxe verzuim. Dat is als kinderen niet naar school gaan omdat ze op vakantie zijn.
• 81 preventieve gesprekken en 151 BAS gesprekken gevoerd.
• 17 jongeren naar bureau HALT doorverwezen.
• 39 proces verbalen als gevolg van schoolverzuim opgemaakt.

Bron: jaarverslag leerplicht/RMC, schooljaar 2010 – 2011. Gemeente Deventer, oktober 2011.