Categorieën
De Stentor Interviews Journalistiek

Humanitas heeft toekomst

Interview met Humanitas bestuurder Gea Sijpkes in bijlage zorg en welzijn van De Stentor

Bewoners van Deventer maken zich zorgen over de gevolgen van de kabinetsplannen merkt Humanitas bestuurder Gea Sijpkes. ‘Ik krijg van veel mensen vragen: ’ Is er straks voor mij of voor mijn ouders nog wel plaats of gaan jullie de deuren sluiten?’ Sijpkes is er duidelijk over: ‘Nee, we sluiten absoluut niet de deuren maar er gaan wel dingen veranderen.’ Bij verzorgingshuis Humanitas aan de Radboudlaan in Deventer wonen 180 ouderen die van zorg afhankelijk zijn. Het huis biedt hun een dagstructuur, zorg en nabijheid en een veilige en dynamische omgeving.

Wat verandert er vanaf 2014 precies voor de verpleeg- en verzorgingshuislocaties in Nederland?
‘Nu is het zo dat ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, in een verzorgingshuis komen met een ‘all inclusieve’ pakket. Dat betekent dat alles geregeld en betaald wordt: eten, drinken dagelijkse verzorging maar ook verpleegkundige zorg. In dat all inclusieve pakket zitten ook de woonlasten.  Het pakket wordt betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)  en de bewoner betaalt een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage aan het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg): minimaal € 152,-  en maximaal € 2189,- per maand.
Vanaf 2014 komen ouderen die de lichtste vormen van zorg nodig hebben niet meer in aanmerking voor zo’n all inclusieve pakket.’

Houdt dat in dat deze mensen niet meer naar een verzorgingshuis kunnen?
‘Nee, dat houdt het dus niet in. Mensen kunnen nog steeds naar een verzorgingshuis alleen ontvangen ze niet meer automatisch alle zorg. Ze kunnen zelf besluiten welke componenten van zorg en ondersteuning ze willen inkopen bij het verzorgingshuis. Daarnaast betalen ze huur voor de kamer waar ze in wonen. De oudere kan dus samen met zijn geliefde partner en de familie een pakket samenstellen.’

Wordt het niet veel te duur voor de meeste mensen om een kamer te huren en zo’n pakket te betalen?
‘We weten nog niet precies hoe de financiering van deze maatregelen eruit gaat zien. Misschien wordt het voor een deel uit de ziektekostenverzekering betaald en voor een ander deel uit de WMO. Mensen gaan zelf ook een stuk betalen maar vergeet niet dat ze dat nu al doen via de eigen bijdrage, die overigens aardig op kan lopen. Verder is het ook mogelijk dat de familie een stuk van de zorg in het huis op zich neemt.’

Wordt Humanitas nu een commercieel bedrijf?
Wij zijn al bijna 50 jaar een verzorgingshuis voor de gewone Deventenaar, voor de harde werkers met het hart op de goede plaats. Wij blijven er voor al die Deventenaren maar onze dienstverlening zal er wel anders uit gaan zien. Op de zorgvraag van iedere bewoner bieden we straks een maatwerkpakket. Ook gaan we kamers en appartementen verhuren en bieden we een heel breed scala aan activiteiten waar bewoners zelf om vragen.’

Wat voor activiteiten zijn dat?
Dat gaat van rollatordansen tot geheugentraining, van beautycentrum tot kookgroep, van wandelen tot sporten…

Hebben jullie daar de tijd wel voor?
Dat hebben we op een hele leuke manier opgepakt. We hebben een paar  kamers die eigenlijk op een te grote loopafstand van de centrale voorzieningen liggen. Die kamers verhuren we aan studenten. Zij betalen de huur niet in geld maar in tijd; ze besteden tijd aan het organiseren van activiteiten met bewoners, dat is echt een geweldig succes. We hebben veel activiteiten, bewoners vinden het prachtig en de studenten hebben het reuze naar hun zin.’

Dus Humanitas blijft bestaan?
‘Humanitas heeft een hele solide financiële basis. Daarnaast zijn we met veel, nieuwe initiatieven bezig waardoor we een gezonde toekomst tegemoet gaan. Laat je dus niet afschrikken maar kom bij ons langs om te kijken wat er mogelijk is.’

Organisatie en financiering ouderenzorg

 

Situatie nu Vanaf 2014
Waar Welke zorg Financiering  
Thuis Huishoudelijke hulp WMO 75% gekort
Thuis Persoonlijke verzorging bij algemene dagelijkse levensverrichtingen en persoonlijke verpleging AWBZ extramuraal Er komt een knip tussen verzorging en verpleging.
Verzorging gaat naar de WMO en wordt 25% gekort.
Verpleging gaat over naar de ziektekostenverzekeraars.
Instelling All inclusieve pakket, intramuraal voor alle ZZP (Zorg Zwaarte Pakketten) AWBZ Voor ZZP 1 tot en met 3, vanaf 2016 ook ZZP 4 verdwijnt het all inclusieve pakket.
Voor ZZP 1 tot en met 3 (en later 4) komt een knip tussen wonen en zorg.
Oudere kan bij verzorgingshuis een kamer huren en daarbij een eigen pakket aan zorg.
Het is nog niet duidelijk wie, wat gaat betalen.
Voor huidige bewoners verandert er niets.